محصولات

راهکارها

راهکارهاى پیشنهادى پاناسونیک جهت مجموعه شما ، راهکار شبکه نمودن سیستم مخابراتى (تلفن سانترال داخلى) آن مجموعه جهت تسهیل در ایجاد ارتباط تلفنى و کاهش بسیار چشمگیر هزینه مکالمات بین مجموعه ها میباشد و دوم راهکار صندوق پست صوتى و Message و E.Mail جهت تسهیل پاسخگوئى به مشتریان و تکریم ارباب رجوع , سوم راهکار بیسیم سلولى ( DECT ) جهت تسهیل در ارتباطات مراکز وسیع و گسترده میباشد که به تفضیل در ادامه به این سه راهکار اشاره میکنیم .

۱- راهکار شبکه کردن سیستم مخابراتى

شما میتوانید توسط مراکز مخابراتى پاناسونیک سرى TDA ، TDE و NS، دفاتر و شعب مختلف خود را در نقاط مختلف یک شهر یا کشور به یکدیگر متصل نموده و بین این نقاط ارتباط تلفنى به صورت داخلى با سه یا چهار رقم شماره تلفن داشته باشید . ارتباط بین این نقاط نیز توسط خطوط اینترنت پر سرعت و یا خط VPN برقرار میگردد .
این ارتباط داخلى مزایائى برای آن مجموعه ایجاد میکند که از آن جمله میتوان به کاهش چشمگیر هزینه مکالمات تلفنى داخل شهرى و یا بین شهرى اشاره کرد . امروزه با توجه به حجم زیاد مکالمات تلفنى و همچنین مبلغ بالاى این هزینه ، میتوان هزینه یک یا دو دوره این مکالمات را جهت پیاده‌سازى این سیستم در اداره یا محل کار خود صرف نمود ، در عوض از دوره‌هاى بعدى دیگر این هزینه از مجموعه شما حذف یا به شدت کاهش مى‌یابد و جبران هزینه نصب و پیاده سازى این راهکار را میکند .
از مزایا دیگر این سیستم کاهش زمان برقرارى مکالمه تلفن بین مجموعه ها به دلیل کاهش تعداد ارقام شماره‌گیرى شده و در نتیجه افزایش بهره‌ورى در مجموعه میشود . شما جهت ارتباطات بین دو مجموعه‌ در دو شهر مختلف دیگر نیازى به گرفتن کد بین شهرى ندارید و در نتیجه خیلى سریعتر و راحتتر و بدون مشغولى تلفن میتوانید مکالمه نمائید .
در زیر نمائى شماتیک از این روش نمایش داده شده است .

همانطور که در شکل بالا مشاهده میکنید ارتباط توسط خط اینترنت و ۲ مودم روتر انجام شده و توسط سه رقم شماره‌گیرى ارتباط بین دو دفتر در لس‌آنجلس و شیکاگو برقرار میشود .

۲- راهکار صندوق پست صوتى و E.mail

دستگاه TVM در دو نوع TVM50 و TVM200 (( تفاوت در ظرفیت و حجم امکانات دارند )) که در کنار مراکز تلفن پاناسونیک نصب میگردد چند امکان مختلف دراختیار شما قرار میدهد :
۱- اپراتور خودکار چند مرحله‌اى با قابلیت ضبط بیش از ۶۴ نوع پیام
۲- صندوق پست صوتى برای هر داخلى به صورت مجزا
۳- قابلیت ارسال Message براى پرسنل در داخل سازمان یا خارج از سازمان
۴- قابلیت ارسال E.mail براى پرسنل
۵- قابلیت ضبط مکالمه دو طرفه در صورت مجاز بودن داخلى

با استفاده از این سیستم دیگر مراجعین و ارباب رجوع شما معطل نشده و با راهنمائى که سیستم میکند هر چه سریعتر به مسئول مربوطه ارجاع میشود و از طرف دیگر شما هم میتوانید مراجعین تلفنى را رهگیرى نمائید و اطلاعات و آمار پاسخگوئى به مشترى را جمع‌آورى نمائید .
در این سیستم مشترى بدون جواب وپاسخ نمى‌ماند و در صورت عدم حضور کارمند مربوطه میتواند پیغام خود را براى آن کارمند بر روى سیستم ضبط نماید و یا SMS و ایمیل کند . کارمند مربوطه هم پس از حضور در محل کار خود میتواند پیغامهاى مربوط به خود را گوش نماید و آنها را پیگیرى کند .
مدیر سیستم هم میتواند کلیه این موارد را به صورت آمار مطالعه کند و از وضعیت سازمان خود و پاسخگوئى به مشتریان ، اطلاع حاصل نماید . این سیستم همچنین میتواند گزارشات ماهیانه و هفتگى ارائه دهد .

۳- راهکار سیستم بیسیم سلولى

preloader
لطفا صبرکنید...