دانلود نرم افزار پشتیبانى از راه دور 

لطفا” پس از دانلود يكی از نرم افزارهای زیر آن را بر روی سیستم خود اجرا نماييد و سپس با تلفن پشتیبانی

شرکت کاسپین الکترونیک به شماره 32232466  051  تماس بگیرید .

AnyDesk