بازديد مدير گروه سيستمهای مخابراتی و ارتباطی پاناسونيک از شركت كاسپين الكترونيک شايان (1396)