سيستمهای ويدئو كنفرانس

نحوه نمایش:

نمایش: 12 24 همه

 • ويدئو كنفرانس پاناسونيک KX-VC1300

  دارای 4 سایت اتصال اتصال Point To Point قابلیت چندرسانه ای بودن شرکت در ویدئو کنفرانس با استفاده از دستگاههای…

  مقايسه
 • ويدئو كنفرانس پاناسونيک KX-VC2000

  دارای 24 سایت اتصال قابلیت چندرسانه ای بودن شبکه دوگانه شرکت در ویدئو کنفرانس با استفاده از دستگاههای تلفن همراه…

  مقايسه
 • ويدئو كنفرانس پاناسونيک KX-VC1600

  دارای 10 سایت اتصال قابلیت چندرسانه ای بودن شبکه دوگانه شرکت در ویدئو کنفرانس با استفاده از دستگاههای تلفن همراه…

  مقايسه
 • ويدئو كنفرانس پاناسونيک KX-VC1000

  اتصال Point To Point قابلیت چندرسانه ای بودن شرکت در ویدئو کنفرانس با استفاده از دستگاههای تلفن همراه جلسات می…

  مقايسه