در ديماه سال 1388 اجرا پروژه سیستم نظارت تصویرى شرکتهای آیدا سرام و کاشى نیلوفر در شهرستان بيرجند آغار شد . در این پروژه تعداد ۴۹ عدد دوربین از سرى دوربینهاى BB-HCM381 و BB-HCM511 و BL-C111 در سه کارخانه آیداسرام , کاشى نیلوفر ۲ و ۳ نصب گردید . همچنین بخشى از این پروژه برقرارى ارتباط […]

ادامه مطلب