محصولات

مركز تلفن ( سانترال ) پاناسونيک KX-TES824 / KX-TEM824

۱- ۳خط شهری و ۸ خط داخلی ( ۱۶ : Hybrid )
۲- قابل افزایش به ۸ خط شهری و ۲۴ خط داخلی
۳- اپراتور خودکار ۳ مرحله ای با راهنمای صوتی
۴- دسترسی مستقیم به سیستم داخلی (DISA) با پیغام
۵- پیغام گیر (BV)
۶- نمایشگر مشخصات تماس گیرنده روی تلفن تک خط و تلفن سانترال
۷- مسیر دهی قابل برنامه ریزی پیامهای کوتاه SMS
۸- تعمیر, نگهداری و برنامه ریزی هوشمند
۹- توزیع یکنواخت تماس (UCD) با پیغام
۱۰- آیفون, درب بازکن و زنگ درب
۱۱- مدیریت عالی تماسهای ورودی
۱۲- امکان برقراری تماس برای تماس گیرنده بعد از ساعت اداری و دسترسی به داخلی مورد نظر
۱۳- تقسیم بار کاری اپراتور با دیگران
۱۴- سرویس پاسخگویی چند مرحله ای به تماس گیرنده امکان می دهد تا با گرفتن یک شماره یک رقمی از طریق پیغامهای ضبط شده در سیستم DISA راهنمایی شود و به بخش مورد نظر هدایت گردد.بدون اینکه نیازی به کمک اپراتور داشته باشد.
۱۵- نمایشگر Caller ID روی تلفن تک خط و تلفن سانترال آنالوگ این سیستم با سرویس Caller ID سازگار است و به کاربر امکان میدهد تا مشخصات تماس گیرنده را روی تلفنهای تک خط (SLT) و تلفنهای سانترال آنالوگ (APT) مشاهده نماید.
۱۶- پیام گیر(BV) شما قادرید با ضبط پیغامهای خوش آمد گویی در صندوق خود هنگامیکه قادر به پاسخگویی تماس نیستید برای تماس گیرنده پیغام پخش نمایید.تماس گیرندگان قادرند پیغامهای خود را مستقیما در صندوق شما ضبط کنند.

مقايسه

توضیحات

مرکز تلفن هایبرید پاناسونیک KX-TES824 / KX-TEM824 دارای ظرفیت اولیه 3 خط شهری و 8 داخلی آنالوگ و هایبرید است .

این دستگاه سانترال پاناسونیک قابل ارتقا به 8 ورودی و 24 خروجی می باشد که با اضافه نمودن کارت ارتقا قابل افزایش می باشد.

گوشی های تلفن خانگی و تلفن مدیریتی KX-T7730 روی این دستگاه سانترال قابل استفاده می باشند .